Η Εταιρεία | Υπηρεσίες | Περιοχές Κάλυψης | Τιμοκατάλογος | Νέα | Εξυπηρέτηση Χρηστών | Επικοινωνία

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η CITY letters εξυπηρετεί όλους τους Χ.Κ. με το εξής ωράριο:
1.Με ωράριο από 9:00 έως 19:00
2.Από Δευτέρα έως Παρασκευή
3.Για παραλαβές-παραδόσεις πέραν των ωρών του δηλωμένου ωραρίου απαιτείται προσυνεννόηση
4.Για παραλαβές-παραδόσεις Σαββάτου & Αργιών απαιτείται προσυνεννόηση

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
περισότερα στην επικοινωνία

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η CITY letters προσφέρει έκπτωση 50% από τον επίσημο τιμοκατάλογο, στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες και για
προσωπική χρήση με αναπηρία πάνω από 70%. Εφ'όσον κρίνει και πειστεί οτι ευσταθόυν έμπρακτα όλες οι προϋποθέσεις.
Ειδικότερα σε τυφλά άτομα αναλαμβάνεται η τυχόν συσκευασία τωνΤαχυδρομικών Αποστολών του εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χ.Κ. μπορούν να υποβάλουν τα τυχόν παράπονα τους εγγράφως στην διεύθυνση της
CITY letters μέσα σε διάστημα 5 ημερών, από την ημερομηνία που εκδηλώθηκαν.
Μετά το πέρας της άνω προθεσμίας δεν 8α γίνονται δεκτές.
Η CITY letters έχει την δυνατότητα βάσει του πληροφοριακού Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης
Εντοπισμού Ταχυδρομικού Αντικειμένου (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α) να απαντήσει εγγράφως μέσα σε διάστημα 2 ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής των,και προτείνοντας την όποια λύση κρίνει ότι είναι ικανοποιητική προς τον Χ.Κ.,
εφόσον συντρέχουν τέτοιοι λόγοι.